Fokus på anknytning och mentalisering


Över 20 års erfarenhet av psykoterapi, handledning och utbildning

Anknytning och mentalisering har på senare tid blivit centrala begrepp i arbetet med familjer och relationer både i Sverige och internationellt. Forskning visar att en god mentaliseringsförmåga är nyckeln till trygg anknytning och utgör ett viktigt skydd mot mental ohälsa.

"Engagerad och kunnig föreläsare som gör att man bara vill ha mer"- omdöme efter föreläsning på psykoterapeut-utbildningen Ersta Sköndal Bräcke högskola

"En av de bästa utbildningarna jag någonsin har gått. Viktiga teorier och givande praktiska övningar"


- omdöme efter utbildning i samtal med barn för Socialtjänsten

“En handledare som hela tiden håller kvar barnperspektivet"
- utvärdering efter handledning vid Barn- och ungdomspsykiatrin