Individuell psykoterapi


Många som söker psykoterapi har frågor kring sitt eget värde och kring hur de uppfattas av andra. Våra anknytningsmönster bidrar till stor del till vår förmåga att mentalisera och att vara i nära relationer.

Familjeterapi


Alla i familjen påverkas av svårigheter hemma och alla kan bidra till en ökad ömsesidighet och delaktighet. Vår utgångspunkt är att barns utveckling är beroende av hur de vuxna behandlar barnet. Vi strävar efter att varje barn ska utvecklas och växa.

Parterapi


När det hettar till i våra relationer kan vi få svårt att tänka och känna klart. Det är när våra anknytningsmönster aktiveras som vi ibland kan behöva stöd i att fördjupa våra relationer.

De flesta människor skulle nog må bra av psykoterapi. Det är ett eget utrymme för dig och kanske din partner och din familj att reflektera över hur du och ni mår och hur ni har det. Psykoterapi handlar om att finna sina egna svar, inte att bli matad med råd eller andras svar på sina frågor. Många som börjar i psykoterapi känner sig nedstämda, maktlösa eller har många frågor kring sin livssituation.