Handledning

Jag är en ofta anlitad handledare i frågor som rör familjer, barns utveckling och sociala, psykiska och känslomässiga behov.


Med en gedigen klinisk erfarenhet av arbete med både familjer och barn, klinisk forskning med familjer och även lång erfarenhet av att utbilda och sprida kunskap som jag ständigt uppdaterar, trivs jag med att tänka tillsammans med andra professionella och hjälpas åt med att stärka både individer och grupper och tillsammans hitta ett ökat professionellt självförtroende.


Jag handleder både inom psykiatri, socialtjänst, behandlingshem, förskola och skola.