Välkommen till Svenska Barn och Familjeinstitutet


Jag som driver Svenska Barn och Familjeinstitutet heter Anna Sylvén Björnör och jag är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut, familjeterapeut och psykoanalytiker med över 20 års erfarenhet av att föreläsa och handleda. 


Jag utbildade mig till psykolog vid Universitetet i Genève, där en av mina huvudlärare var Daniel N. Stern, som senare handledde mig både i min uppsats och i mitt forskningsarbete kring barns utveckling i familjen. Jag arbetade som forskningsassistent vid Centre d´Etude de la Famille i Schweiz, där vi studerade anknytningsmönster och hur kommunikationen i familjen utvecklas över tid, från spädbarn till skolålder. Parallellt med forskningen utbildade jag mig till familjeterapeut. Lika spännande som det var med samspel i familjen, lika viktigt kändes det att lära sig mer om inre konflikter och psykisk ohälsa. Därför utbildade jag mig till psykoanalytiker.


Efter en tid upptäckte jag mentaliseringsteorin (MBT), som binder samman de olika teoretiska ingångar som jag fördjupat mig i: anknytningsteori, utvecklingspsykologi och psykoanalys. Jag har fördjupat mig i arbetet med MBT och det är en viktig grund för mitt psykoterapeutiska arbete.


Sedan 2003 har jag handlett och undervisat om utvecklingspsykologi, anknytningsteori, mentaliseringsteori och praktik samt psykoterapeutisk teknik. Jag har skapat anpassade utbildningar åt professionella inom Socialtjänsten, psykiatrin, barn-och ungdomspsykiatrin, behandlingshem, universitet och högskolor, nätverk, välgörenhetsorganisationer och grundskolor. 


Mina utbildningar

Psykologexamen och Master i klinisk psykologi: Université de Genève

Familjeterapeutexamen: Institut de thérapie de famille de Mony Elkaïm, Genève

Psykoanalytiker: Svenska sällskapet för psykoanalys

Handledarutbildning: Linköpings Universitet

MBT-utbildningar: Karolinska Institutet i Huddinge, Institutt for mentalisering, Oslo

MBTF och flera andra utbildningar kring mentalisering, trauma, föräldraskap och barn: Anna Freud Centre, London

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/in/anna-sylv%C3%A9n-bj%C3%B6rn%C3%B6r-95b31a105/


Medlemskap

Sveriges psykologförbund www.psykologforbundet.se

Psykologföretagarna 

Svenskt forum för mentalisering mentalisering.se

Psykoterapicentrum http://www.psykoterapicentrum.se